Contact Us

AKSHAYA VIDYA
C/o. Ekalavya Foundation
1-8-522/7, Chikkadapally,
Hyderabad – 500 020.
Ph: +91 9032008611 , 9440680032

Email us at:
info@akshayavidya.org
akshayavidya.hyd@gmail.com

Mr. V.Mallikarjuna Reddy: +91 9440680032
Mr. Varaprasad Tentu: +91 9032008611
Mrs. Sreedevi Mulpury: +91 9440241379, 7032295598
Uddhav Phani Kumar: +91 8185800081, vprelations@akshayavidya.org